Cookies

Cookies a Greendata
Cookies se extra nevěnujeme, ale ty základní ukládáme. Používáme je především k identifikaci zařízení a k optimalizaci našich stránek a dále pak pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme. Používáním našich služeb bere návštěvník na vědomí, že můžeme použít všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, které je v danou dobu na našem webu, cookies ukládat. Tento souhlas může však kdykoli odvolat.

Pokud s ukládáním nesouhlasíte, měli byste opustit naše internetové stránky nebo změnit nastavení internetového prohlížeče což je řešitelné blokovánim cookies což v konečném důsledku může ovlivnit funkčnost našich stránek.

1. Společnost Greendata s.r.o., se sídlem Zvoníčkova 1928/7, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00, IČ: 247 538 74, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171537, provozovatel této webové stránky a tím i správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde používány za účelem:

 • provozování všech funkcí webových stránek,
 • vedení statistik a měření návštěvnosti návštěvnosti, včetně chování vás, návštěvníků na našich webových stránkách;

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@greenhousing.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • HubSpot Inc., Cambridge, Massachusetts, USA

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

10. Podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Společných správcích informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Další informace v rámci GDPR.

Tento web, tak jako každý web 21. století, zpracovává cookies pro jeho správné fungování a analytiku.
Více v sekci Cookies