Ochrana osobních údajů Greendata

Ochrana osobních údajů Greendata – jsme transparentní

1. Společnost Greendata s.r.o. (dále jen GD), se sídlem Zvoníčkova 1928/7, Praha 6, 160 00, IČ 24753874, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171537 jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

– jméno a příjmení, titul
– emailovou adresu,
– telefon,
– text zprávy

2. Jméno, příjmení, titul, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou v GD zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi zákazníkem a GD, nejdéle 2 měsíce od zadání poptávky.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel:

  • UOL a.s., IČO 24753157, Roztylská 1860/1, Praha – Chodov, PSČ 148 00, zapsaná v živnostenském rejstříku,
  • Data-ing, s.r.o., IČO 25254863, Šafaříkovy sady 2/3, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ 301 00
  • případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací – CRM, Freshdesk, Fakturoid,

Se všemi zpracovateli má Správce uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu podle čl. 28 Nařízení. v případě, že dojde ke změně Zpracovatelů, zavazuje se Správce zajistit stejné bezpečnostní standardy jako s předchozím Zpracovatelem.

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení má zákazník právo:

  • požadovat po GD informaci, jaké osobní údaje zpracovává, případně zažádat o kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po GD vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u GD přístup k těmto údajům a případně nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po GD výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájem správce nepřevažuje nad ochranou soukromí zákazníka,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na GD nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Podrobné informace najdete v sekci Poučení o právech při zpracování osobních údajů.

Jakým způsobem chrání GD osobní údaje je popsáno v sekci Zabezpečení osobních údajů.

Jakékoliv dotazy ke zpracování osobních údajů ze strany GD je možné konzultovat se zástupcem Správce Zdeňkem Maršálem, zdenek@greenhousing.cz, +420 605100044.

Nebojte se, ptejte se.

Tento web, tak jako každý web 21. století, zpracovává cookies pro jeho správné fungování a analytiku.
Více v sekci Cookies