Green IT report britské vlády vzbuzuje radost i závist

britska_vlada

Britská vláda vydala výroční zprávu k projektu vládní “ekologizace” za rok 2013.

Hlavní body reportu

  • Průměrná návratnost investic do zeleného IT se od prvního reportu zlepšila ve svém skóre z  2,4 na 2,9.  Vládním cílem je nyní splnit úroveň skóre 3 do roku 2015.
  • Čtyři vládní orgány podpořily EU kodex týkající se datových center. Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) v současné době pracuje na pravidlech nákupu a spotřeby energií v rámci cloudových služeb.
  • Recyklace a snížení množství odpadu – vláda prostřednictvím GPS (The Government Procurement Service) nabízí organizacím v rámci IT vlastní způsob recyklace. Jen v minulém roce GPS ekologicky zlikvidovala celkem 66.448 položek, z nichž odprodala 33.514 položek (vygenerovala prostředky ve výši £ 405,881.68). Dalších 8.738 položek bylo darováno, čímž došlo k dalšímu snížení celkového počtu položek odeslaných k finální likvidaci. “
  • V loňském roce zveřejnil GDS (Government Digital Service) vládní digitální strategii, následovanou digitální strategií jednotlivých vládních úřadů. Tyto strategie jsou zásadní pro interakci s občany a podniky v rámci poskytování veřejných služeb.

Britská vláda (skrze GDS) navíc v současné době reviduje celou vládní infrastrukturu, aby tak poukázalo na nedostatky a umožnilo výstavbu nových a efektivnějších podpůrných technologií pod taktovkou zeleného IT.

Do této doby nemělo „zelené it“ pro Brity valnou prioritou. Nyní se však zdá, že u nich dochází k obrovské změně v uvažování i v posunu.

Bohužel naší republiky se podobné „úvahy“ netýkají a to především proto, že je nejen plně nekoncepční, ale  především se do vlády hrnou lidé, kteří sotva umějí ovládat mobilní telefon a všechny ty internety by s chutí, kdyby to bylo jen trochu možné, nejraději okamžitě zakázali nebo pokud možno alespoň pořádně zdanili. To také podtrhují Sociální demokraté, kteří již prohlašují, že  po volbách plánují zvýšit daň pro telekomunikace, energetiku a finanční sektor a to na 25 až 30 procent.

red

 

No comments yet.

Leave a reply

reset all fields

Tento web, tak jako každý web 21. století, zpracovává cookies pro jeho správné fungování a analytiku.
Více v sekci Cookies